Hải quan TP.HCM cơ cấu lại toàn bộ chi cục, giảm mạnh các đội tổ

  • 16:50 05/08/2018

Theo quyết định mới, Cục Hải quan TP.HCM giảm từ 87 đội xuống chỉ còn 57 đội, tổ.

Tổng cục Hải quan vừa ra Quyết định số 2199/2018 quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát hải quan và đội kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM.

Theo quyết định này, Cục Hải quan TP.HCM giảm từ 87 đội xuống còn 57 đội, tổ.

Cụ thể, có hai chi cục có cơ cấu tổ chức 5 đội là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (gồm: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 (gồm các đội: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Đội Thủ tục và giám sát xăng dầu xuất nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan).

Hai quan TP.HCM co cau lai toan bo chi cuc, giam manh cac doi to hinh anh 1
Hải quan TP.HCM kiểm tra hàng hoá tại cảng. 

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 cơ cấu tổ chức lại chỉ còn 4 đội, gồm: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

Cơ cấu lại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước còn 3 đội, gồm: Đội Tổng hợp, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cơ cấu tổ chức hiện còn 4 đội, gồm: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Nghiệp vụ hàng đầu tư và kinh doanh, Đội Nghiệp vụ hàng sản xuất xuất khẩu.

Một số chi cục khác cũng cơ cấu giảm số đội như Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung và Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, mỗi chi cục cơ cấu tổ chức lại còn 4 đội.

Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận và Chi cục Hải quan Khu công nghệ cao cơ cấu tổ chức còn 3 đội. Riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cơ cấu tổ chức gồm 7 đội. 

Đối với Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM, cơ cấu tổ chức mới gồm 5 đội.

Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, quy định lại cơ cấu tổ chức đơn vị này không còn cấp đội, tổ trực thuộc. 

Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý còn 2 đội là đội tham mưu tổng hợp và đội kiểm soát cơ động.

Như vậy tổng cộng có 12 chi cục và 2 đội trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng quy định chức năng, nhiệm vụ của đội, tổ trực thuộc, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý.

Đối với đơn vị không tổ chức cấp đội, tổ trực thuộc thì Chi cục Hải quan TP.HCM phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức bảo đảm yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

Sắp xếp, bố trí cán bộ công chức trong số biên chế hiện có. Những cán bộ dôi dư sẽ được Hải quan TP.HCM điều chuyển hoặc giảm biên chế. 

nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/hai-quan-tp-hcm-co-cau-lai-toan-bo-chi-cuc-giam-manh-cac-doi-to-20180805132153899.htm

                                                                                                                                                                                             Theo S.Nhung/Người Lao Động